MojKredit
МОЈ КРЕДИТ

Мој Кредит

За Нас

Финансиско друштво Мој Кредит се фокусира на одобрување и исплаќање на брзи кредити.
ФД MOJ КРЕДИТ е финансиско друштво кое работи врз основа на Решение издадено од Министерството за финансии на Република Македонија бр.13-7503/4 од 10.11.2021 година и е регистриран администратор на лични податоци од Дирекцијата за заштита на лични податоци и имаме дозвола за: одобрување кредити и кредитни картички, издавање гаранции како и факторинг. ФД МОЈ КРЕДИТ ДООЕЛ Скопје е финансиско друштво чија дејност е одобрување и исплата на кредити, издавање гаранции , факторинг и финансиско советување. Основна мисија на Друштвото е соодветно информирање и задоволување на потребите на граѓаните и микро компаниите на брз, лесен и едноставен начин до апликација за кредит.

Целта на Друштвото е да биде партнер во градење на успешни деловни соработки и долгорочни односи со своите клиенти.

Мој Кредит се фокусира да им овозможи на граѓаните на Р.С.Македонија, ефикасен, брз и лесен пристап до финансиски средства, без сложени и долги процедури за одобрување и тоа во оној момент кога тоа им е најпотребно.

Зошто да не изберете?
Нашиот лесен, ефикасен и професионален процес им помага на клиентите да ги постигнат сите цели со финансиски заем – без разлика дали целта е нов дом, имот, возило или финансии за нивниот бизнис.
Како компанија, целосно сме фокусирани на потребите на клиентите и олеснувањето на процесот на аплицирање за кредит.

Нашиот професионален тим од експерти е секогаш тука за да им помогне на клиентите во изборот на најсоодветен кредитен производ кој ќе одговара на нивните потреби, како и во текот на кредитирањето, аплицирањето и во процесот на одобрување.

Нашата понуда ги вклучува следните услуги:
- Брз потрошувачки кредит
- Потрошувачки наменски кредит
- Наменски кредит за рефинансирање
- Кредит со депозит
- Кредит со хипотека
- Кредит за микрокомпании
- Факторинг